Cliquez ici pour du 'Français"

Hoe bezuinigen en hervormen: voorstellen

1. Alle loonbelastingen vervangen door één loonbelasting

Op dit ogenblik zijn er een hele reeks loonbelastingen - vooral RSZ en Bedrijfsvoorheffing, en de inkomstenbelasting van de burger zelf. Het voorstel is om al die belastingen samen te tellen en tot één mechanisme om te vormen. Dit betekent oa dat het brutoloon alle belastingen omvat. Voordelen:

2. Afschaffen alle belastingaftrekposten.

Voor de meeste aftrekposten zijn er andere manieren om de burger 'te subsidiëren'. Voordeel om de belastingaftrekposten af te schaffen:Concrete begeleidingsmaatregelen:

3. Winstbelasting verminderen.

Voor grote (internationale) bedrijven is het blijkbaar niet erg moeilijk om de winst naar andere landen te verkasten. Indien wij willen belasting innen op hun winst… moeten we het aantrekkelijk maken om winst in ons land te maken. Dat kan… door een duidelijk lagere percentage te hanteren dan de ons omringende landen. Trouwens… ook kleine bedrijven stellen vanalles in het werk om hun winst af te toppen. Voordelen:

4. Inderdaad een soort Tobintaks invoeren.

Ik zou een (veel hogere) belasting invoeren op :

5. 'Bestaansminimum' ombuigen naar 'in natura'

Ik denk hier bv aan sociale woningen. Waarom is er nauwelijks (of geen) onderscheid tussen een sociale woning en een privé woning?? Naar mijn mening moeten sociale woningen minimalistisch zijn: kamers (bv 2 op 4 meter per persoon) met een bed, kast, tafeltje, WC, lavabo en douche en een raam. Eventueel als 'wooncontainers'. Zulks kunnen we snel bouwen. Eten zou je gratis kunnen in massakeukens… (gezond basisvoedsel). Wil je meer… dan moet je werken (of gepensioneerd zijn). Dit kan bv ook het antwoord van het OCMLW zijn, ipv mensen een boel geld toe te stoppen. Het 'bestaansminimum' zou, bovenop deze middelen nog maar een klein beetje zakgeld vereisen (bv om kleren te kopen, water- en elektriciteitsverbruik te bekostigen…). Voordelen:

6. Bankencrisis.

Alle banken moeten opgesplitst worden binnen een termijn van bv 10 jaar. De huidige banken moeten 'veilige' banken zijn die erg weinig intrest geven - maar het hun toevertrouwde kapitaal helemaal garanderen. Bij risicobanken is er meer intrest - maar geen staatsgarantie. Misschien zijn er zelfs meerdere gradaties hierin nodig. Maatregelen:

7. Afschaffen cheques voor werknemers.

De staat heeft steeds de neiging om ingewikkelde manieren te verzinnen om de belastingsdruk wat te verminderen - op voorwaarde dat het geld op een voor welbepaalde dingen uitgegeven wordt. Dit is echter ingewikkeld (voor kleine bedrijven zeker!!) en oneerlijk (sommige werknemers vallen uit de boot). Het maakt ook een 'oneigenlijke economie'. Dit betekent dat er allerlei mensen werken om dit systeem in stand te houden (maken en verdelen van de cheques, terugbetalen van de cheques aan de handelaars, de Post die ze verstuurt...). Laten we diit dus afschaffen! Voordelen om dit af te schaffen:

Een slogan:

Een deel van de pensioenlast is betaalbaar door minder ambtenaren te hebben. Dit kan… door resoluut voor vereenvoudiging en informatisering te gaan. Want uiteindelijk wordt de som van de kosten van pensioenen + werklozen + ambtenaren betaald door de mensen die in de bedrijven werken. Tot op zekere hoogte zijn dit communicerende vaten!

...

En stuur mij een mailtje dat je dit goed vindt, schouderklopjes helpen jan@belgiumview.com. Ik wil hier gerust met iedereen over debatteren (maar wanneer???)